W hołdzie żołnierzom niezłomnym.

„Żołnierze Niezłomni – Żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani „zaplutymi karłami reakcji…”. Takimi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu z oddziałami gimnazjalnymi rozpoczęli montaż słowno- muzyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zostały przypomniane sylwetki najbardziej znanych Żołnierzy Niezłomnych, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Emila Fieldorfa „Nil”, sanitariuszki Danuty Siedzikówny, podporucznika Feliksa Selmanowicza i porucznika Leszka Andrzeja Mroczkowskiego. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom i młodzieży gimnazjalnej powojennej historii Polski ale również kształtowanie ich postaw patriotycznych,  jednocześnie przypomnienie, idąc za słowami Cypriana Kamila Norwida, że „Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek”.

 

Share This: