Test umiejętności trzecioklasisty.

9 maja nasi trzecioklasiści przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Umiejętności Trzecioklasisty zorganizowanego dla szkół podstawowych przez wydawnictwo Nowa Era. Test pozwala określić stopień opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Był to dla nich pierwszy, tak poważny egzamin z wiadomości i umiejętności edukacyjnych, które zdobyli podczas trzech lat nauki w szkole. Sprawdzian przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie z uśmiechem na ustach oddawali wychowawcy rozwiązane testy.

Share This: