Pasowanie na ucznia klasy I.

9 października 2018 roku czternaścioro dzieci w obecności rodziców, dyrektora oraz nauczycieli zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu. Ślubowanie poprzedził program artystyczny, w którym dzieci udowodniły, że mogą godnie wejść w poczet uczniów szkoły. Pan Dyrektor życzył pierwszakom wytrwałości w dotrzymaniu obietnic złożonych podczas ślubowania. Rodzice, którzy towarzyszyli dzieciom w tym ważnym momencie, byli dumni ze swoich pociech. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki oraz legitymacje.

 

Share This: