Szkoła Podstawowa

 

BAZA  SZKOŁY:

Szkoła  Podstawowa posiada bardzo  dobrze wyposażone  pracownie przedmiotowe

Do dyspozycji nauczycieli są rzutniki multimedialne, komputery oraz tablica interaktywna, jak również dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

Szkoła posiada bogatą infrastruktrurę sportową, co sprzyja rozwojowi sportu  i rekreacji:

–  boisko sportowe „ Mały Orlik”,

–   pełnowymiarowa sala gimnastyczna,

–  siłownia.

Na terenie szkoły działa  Uczniowski Klub Sportowy- UKS- w jego ramach odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe   z zakresu piłki siatkowej, piłki nożnej , ręcznej   i koszykowej  zarówno dla dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej

KADRA PEDAGOGICZNA

Misję kształcenia i wychowania realizuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.   Większośc nauczycieli Szkoły Podstawowej  ma przygotowanie do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów i w większości są  to  nauczyciele dyplomowani.

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne                  w formie kół przedmiotowych, których celem jest rozwijanie pasji  i zainteresowań uczniów, przygotowywanie ich do konkursów  o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,                         a zwłaszcza do konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  W  szkole  działają koła przedmiotowe:

– polonistyczne

–  matematyczne

–  przyrodnicze

–  artystyczne

–  fotograficzne

 

  • dla uczniów mających problemy w nauce( klasy I- III oraz IV- VI)  prowadzone są zajęcia wyrównawcze  z języka polskiego  i matematyki,  w trakcie których uczniowie mają możliwość  uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudności i nadrobieniu zaległości.

 

 

  • od roku szkolnego 2013/2014  dla chętnych uczniów  klas I- III oraz IV- VI prowadzone jest koło szachowe przez członka   sekcji szachowej  lokalnego klubu sportowego Lubcza.
  • dla uczniów klasy szóstej SP prowadzone sa zajęcia dadatkowe  z matematyki i języka polskiego przygotowujące ich  do sprawdzianu     w  klasie szóstej.

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Uczniowie klas IV- VI SP mają możliwość  uczestnictwa w innowacjach pedagogicznych. W latach 2011-2013 realizowana była innowacja pod nazwą „ Odkrywamy tajemnice fotografii”. W bieżącym roku szkolnym tego typu zajęcia odbywają się w formie koła  fotograficznego. Zajęcia prowadzone są  w  mobilnym atelier i w plenerze    z wykorzystaniem profesjalnego sprzętu fotograficznego.               Ich uczestnicy obsługują  szkolne uroczystości i przygotowują ciekawe wystawy prac fotograficznych

 

  1. 1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu wychodzą z ofertą  edukacyjną poza swoją szkołę, tj  do uczniów   szkół  podstawowych z terenu Gminy Boguchwała. Przykładem tego jest coroczna organizacja konkursu  „Cztery pory roku”. Konkurs ten odbywa się  cyklicznie od roku szkolnego 2011/2012. Do tej pory odbylo się trzy jego edycje.

 

  1. 2. Corocznie prowadzone sa dzialania  integrujace uczniów klas szóstych  z trzech szkół podstawowych-(dwóch z Niechobrza oraz z SP ze  Zgłobnia) przyszłych gimnazjalistów                   w postaci dyskotek i pikników oraz wycieczek integracyjnych.

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Uczniowie Szkoły Podstawowej mają  możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej, mają również  możliwość  zakupu ciepłych posiłków.

  1. 1. Na terenie  szkoły znajduje się miejsce zabaw dla dzieci klasy „0” oraz klas  I- III  i IV- VI SP wykonane w ramach programu „ Radosna Szkoła”
  2. 2. Dla uczniów Szkoły Podstawowej co roku na feriach zimowych organizowane                                      sa zajęcia  dodatkowe w postaci zajeć sportowych na sali gimnastycznej , jak również zajęć plastycznych czy też teatralnych. W czasie ferii uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej mogą brać udział w wyjazdach na narty oraz łyżwy.
  3. 3. Na terenie szkoły działa  Koło Caritas, którego opiekunem jest  opiekun SU  oraz katecheta,                    a w którego  prace włączają się też    inni nauczyciele SP.

 

  1. 4. Bardzo aktywnie działa SU, który organizuje zycie wenątrzszkolne: Walentynki, I dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego i  inicjuje szereg akcji charytatywnych, takich jak:

–        „ Grosz od serca”  – zbiórka pieniędzy  dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

–        Akcja : „Zbieraj nakrętki”

–        Akcja : „Mikołajkowa czapeczka”

Dzięki różnorodnym zajęciom obejmującym zarówno uczniów zdolnych, jak i  tych potrzebujących wsparcia, dodatkowym zajeciom przygotowujacym do sprawdzianu oraz intensywnej pracy doswiadczonej kadry pedagogicznej Szkoła Podstawowa może  pochwalić się sukcesami                                w konkursach przedmiotowych  organizowanych przez  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.                        W latach 2010-2014 uczniowie  SP uzyskali :

Dwa tytuły laureatów  konkursów przedmiotowych

–        Magdalena Szypulska- Historia

–        Joanna Fąfara- przyroda

Dwa tytuły finalsitów  konkursów przedmiotowych:

–        Jawdiga Błażej i Natalia Stefańska- przyroda

Uzyskali też wyróżnienia w prestiżowym Miedzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny(Paweł Dral, Michał Wróbel, Natalia Stefańska) oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z jezyka polskiego( Kornelia Czekaj, Natalia Stefańsk

Każdego roku uczniowie  klasy szóstej uzyskują wysokie wyniki na sprawdzianie  kończącym edukację w szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

Share This: