Statut, regulaminy, dokumenty

Statut

Karta zapisu do klasy I SP

Program Oddziaływań Wychowawczych

Regulamin Wycieczki

Szkolny Program Profilaktyki

Regulamin świetlicy szkolnej

Plan pracy szkoły

Procedura ewaluacji wewnętrznej

Kalendarz uroczystości szkolnych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury bezpieczeństwa

Share This: