Statut, regulaminy, dokumenty

Statut

Podanie do Gimnazjum

Karta zapisu do klasy I SP

Program Oddziaływań Wychowawczych

Regulamin Wycieczki

Szkolny System Oceniania

Szkolny Program Profilaktyki

Plan utrzymania i poprawy warunków lokalowych szkoły

Plan wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkolny system ocenienia SP

Wykaz  Szkolnych Programów Nauczania

Share This: