Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

Wykaz zajęć  pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu

Lp.

Rodzaj zajęć

Termin Imię

i nazwisko

 

1.

 

 

Koło historyczne – klasa VII

 

 

Koło geograficzno-historyczne – klasy II i III Gimnazjum

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –  klasy III A i III B

 

Piątek

12.10 – 12.55

 

Piątek

13.50 – 14.35

 

Wtorek

Czwartek

13.50 – 14.35

 

 

Bogusława Buda

 

2.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – klasy IV-V

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla grupy zaawansowanej z klas III Gimnazjum

 

 

Poniedziałek

13.00 – 14.45

 

 

Wtorek

 

Iwona Łoboda

 

 

3.

 

„Raz dwa ortografię polubić się da” – zajęcia wyrównawcze dla klasy III SP

 

 

Poniedziałek

11.20 – 12.05

 

 

Beata Łysiak

 

4.

 

„Klub małych matematyków” – zajęcia wyrównawcze dla klasy II SP

 

 

Czwartek

11.20 – 12.05

 

Marta Kalandyk

 

5.

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy II B Gimnazjum/koło polonistyczne

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VI/ koło polonistyczne

 

Koło teatralne dla uczniów SP

 

 

Zajęcia wyrównawcze dla klasy IV

 

 

Czwartek

13.50 – 14.35

 

Wtorek

13.00 – 13.45

 

Środa

13.00 – 13.45

 

Poniedziałek

13.00 – 13.45

 

 

Alicja Chlebica

 

6.

 

SKS

 

 

SKS

 

Poniedziałek

13.50 -14.35

 

Czwartek

13.00 – 13.45

 

Paweł  Czach

 

7.

 

Koło fotograficzno – plastyczne

 

Wtorek

13.50 – 14.35

 

Edyta Czarnota

 

8.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –  klasy III A i III B

 

 

Czwartek

7.45 – 8.30

 

Anna Janowska

 

9.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –  klasy III A i III B

 

Koło chemiczne/Zajęcia wyrównawcze dla klas III Gimnazjum

 

Poniedziałek

13.50 – 14.35

Środa

 

Sylwia Król

 

10.

 

Zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, rozwijanie sprawności manualnych

 

Czwartek

11.20 – 12.05

 

Lucyna Rałowska

 

11.

 

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I –III SP/Zajęcia sportowe

 

 

Piątek

11.20 – 12.05

 

Grzegorz Kowal

 

12.

 

„Z matematyką za pan brat” – zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy IV SP

 

 

Środa

7.45 – 8.30

 

Danuta Mikuła

 

13.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –  klasy III A i III B

 

Środa

 

 

 

Krystyna Opalińska

 

14.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –  klasy III A i III B

 

Koło biologiczne – klasy II i III Gimnazjum

 

Koło biologiczne dla zainteresowanych dla klas V – VII

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

Środa

 

Kazimiera Kalandyk

 

15.

 

Wyjazdy na basen – klasy III – VII

 

 

Zajęcia dodatkowe z fizyki dla chętnych uczniów przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

 

Piątek

13.15 – 15.30

 

Poniedziałek

 

Magdalena Wolska

 

16.

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

Koło języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum

 

 

 

Czwartek

 

 

 

Czwartek

 

Marta Górnecka

 

17.

 

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

 

Poniedziałek

Środa

Czwartek

 

Elżbieta Szurlej

 

18.

 

Koło historyczne dla zainteresowanych uczniów klas

V- VI SP

 

Poniedziałek

13.50 – 14.35

Wtorek

13.50 – 14.35

 

 

Katarzyna Rozborska – Worek

Share This: